Logotype

Forsså Gruppen AB

HNA har ett helägt dotterbolag som heter Forsså Gruppen AB. De äger och förvaltar industrifastigheter om cirka 40.000 m2 i Hudiksvalls kommun.

Bolaget förvärvar, förvaltar och avyttrar fastigheter för näringsverksamhet, i möjligaste mån hjälper de nystartade företag med lokaler.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, som är av principiell betydelse eller av annan större vikt.

Forsså Gruppen AB har en egen vd och styrelse.

Styrelsen består av;
Kjell Persson, styrelseordförande
Caroline Schmidt Johnsson, ledamot
Håkan Rönström, ledamot
Sven-Åke Thoresen, ledamot
Uno Jonsson, ledamot


Ann-Margret Knapp, suppleant
Börje Sundin, suppleant
Martin Lundström, suppleant
Mats Guldbrand, suppleant
Veronica Pettersson, suppleant

Tillsynsbefattningar;
Mats Olov Johansson, revisor
Mats Blennå, revisorsuppleant
Anders Olsson, lekmannarevisor
Lennart Almstedt, lekmannarevisorsupplenat