Logotype

Starta företag

Har du en idé som du verkligen tror på eller drömmer du om att vara din egen chef? Vi erbjuder ett flertal tjänster för dig som funderar på att starta eget eller är nybliven företagare.

Utlandsfödda företagare

Är du född i ett annat land än Sverige och vill starta och driva ett eget företag? Eller kanske ta över en befintlig verksamhet?

 

Kostnadsfri rådgivning

Genom Almis IFS Rådgivning kan du som har utländsk bakgrund kostnadsfritt få personlig rådgivning och stöd hela vägen från idéstadiet till företagsregistrering. Almis IFS Rådgivare har själva invandrat till Sverige och har utöver det en akademisk utbildning och egen erfarenhet från företagande.

Läs mer

Projekt för att underlätta företagande

Genom projektet ”Företagande på lika villkor” ska HNA och näringslivskontoren i Söderhamns och Nordanstigs kommun underlätta för personer med invandrarbakgrund att starta hållbara företag. Förutom att generera nya företag är syftet att stärka entreprenörskapet hos målgruppen. Ett långsiktigt syfte är också att skapa en medvetenhet om målgruppens potential. I dag är upplevelsen att flera företagsfrämjande aktörer inte känner till denna potential utan istället ”bara” ser utmaningar som språkproblem och okunskap om det svenska samhället etc. 

 

Projektet, som löper mellan den 1 oktober 2017 till 16 december 2019, har en total budget på drygt nio miljoner. Tillväxtverket finansierar sex miljoner och resterande summa utgörs av arbetad tid från samarbetspartners som Coompanion, Almi, CUL, CFL och Chamber Trade Sweden.


Intresserad av att veta mer? Kontakta oss