Logotype

Integritetspolicy

Hudiksvalls Näringslivs AB:s integritetspolicy

Hudiksvalls Näringslivsbolag värnar om din integritet och har tagit fram en integritetspolicy för att du ska veta vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

 • Vi samlar inte mer information än nödvändigt.
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat.
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.

Hur vi samlar in information:

Webbplats
Vi använder oss utav Google Analytics och cookies för att förbättra vår användarvänlighet och service, och för att analysera hur webbplatsen används.

Cookies - De cookies vi använder oss av lagrar inte någon personlig information om våra besökare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Genom att använda oss av cookies kan vi samla statistik om antalet besökare på vår webbplats, hur den används, vilka sidor som är populära och mindre populära. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Google Analytics - Data som har samlats in via Google Analytics raderas efter 14 månader. Vilket är den kortaste tiden för datalagring via Google Analytics.

Events och Nyhetsbrev
När vi bjuder in till events eller skickar nyhetsbrev gör vi det från tjänsten paloma. Vi använder oss av samtycke som laglig grund när vi gör våra utskick i form av nyhetsbrev och inbjudningar till event. De personuppgifter som vi behandlar när det kommer till nyhetsbrev och events är namn och mailadress. Vi lagrar dina uppgifter så länge du har intresse av att får information av oss. Du som har samtyckt att finnas med i vårt register över nyhets- och eventsutskick och ej längre vill ha information från oss, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ner i detta dokument.

Om du har anmält dig till ett event kommer vi att samla in dina uppgifter i form av mail, namn,telefonnummer, företag och om du önskar någon specialkost.

Sociala medier
Tänk på att allt som skrivs på de sociala kanalerna som distruberas av Hudiksvalls Näringslivsbolag kan läsas av alla och blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras.

Om du inte vill att dina personuppgifter, t.ex. om någon annan taggat dig, ska finnas på vår Facebooksida och inte själv kan ta bort dem, var vänlig ta kontakt med oss så hjälper vi dig.  

Allt brottsligt material kommer att tas bort och likaså inlägg och kommentarer som upplevs som kränkande eller hotfulla mot våra invånare, tjänstemän eller förtroendevalda anmäls och/eller tas bort. Använd ett vårdat språk. 

Partipolitiska debatter hänvisar vi till politiska forum.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av/blockera användare som bryter mot våra regler.


Tillgång till information
Du har alltid rätt att begära ut information som vi har om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@hna.se. För att kunna lämna ut information på ett säkert sätt behöver du verifiera din identitet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Korrigering eller borttagning av information
Om du anser att den information vi har om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du inte längre vill att vi ska lagra information om dig ber vi dig kontakta oss, så raderar vi den.

När gäller denna integritetspolicy?
Hudiksvalls Näringslivsbolags integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats hna.se. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, när du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

Ändringar
Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet, för att ständigt förbättra den för din säkerhet. Alla ändringar som eventuellt kan komma att göras hittar du på vår webbplats hna.se.

Sammanfattning

 • Vi säljer ingen information om dig eller delar med oss av den till tredje part.
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
 • Vi ser till att information som vi har om dig lagras säkert.
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
 • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på Hudiksvalls Näringslivsbolag för att:

 • Begära ut information som Hudiksvalls Näringslivsbolag har lagrat om dig.
 • Korrigera information som Hudiksvalls Näringslivsbolag har lagrat om dig
 • Radera information som Hudiksvalls Näringslivsbolag har lagrat om dig.

 

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att göra det via kontaktuppgifterna nedan.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:

 • Vara ett kunskapsstöd inom organisationen gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
 • Tillsammans med sakkunniga inom kommunen kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd

 

Om du har andra frågor angående Hudiksvalls Näringslivsbolags hantering och lagring av information, vänligen kontakta oss:

Hudiksvalls Näringslivsbolag
H-huset Håstaholmen
824 80 Hudiksvall
0650 – 55 66 00
info@hna.se