Logotype

Företag och corona

 

INFORMATION TILL DIG SOM FÖRETAGARE OM CORONAVIRUSET (COVID-19) 

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Vi på näringslivsbolaget håller oss löpande uppdaterade på olika stödpaket, samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar. Vår ambition är att hjälpa dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns – Tveka inte att höra av dig

 

FÖRETAGARJOUREN - din hjälp i coronakrisen
- Företagarjouren finns till för att underlätta för dig som företagare i coronakrisen.

Vi vet att frågorna är många och att det kan vara svårt att sålla i all denna information som kommer från olika aktörer, därför har vi upprättat en Jourtelefon som kommer att vara öppen måndag till fredag, 8:00 - 20:00. Där vi kommer att svara på dina frågor och vid behov lotsa dig vidare till en av våra expertrådgivare. Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om jouren.

Tveka inte att höra av dig!
0650 - 55 66 20
hudikfuture@hna.se

 

Hudiksvalls kommuns stödpaket till lokala företagare
Hudiksvalls kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen.

 • Stödpaketet till företagen gäller från och med den 20 mars och omfattar:
  - Nytt förfallodatum för vissa fakturor är den 1 september 2020 (oavsett vad som står på fakturan).
  - Anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror och arrenden.
  Läs mer om stödåtgärderna: Stödpaket till lokala företag
 • Möjlighet för restaurangägare att öppna uteserveringar tidigare
  Nu finns det möjlighet för restauranger att öppna sina uteserveringar redan den 1 april. Läs mer på Hudiksvalls kommun.

region gävleborgs omställningsstöd

Med anledning av den pågående Corona-pandemin avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.  Läs mer om stödet och hur du ansöker på regiongavleborg.se

 

Regeringens stödpaket

Tips till dig som företagare

 • Besök vår sida Vanliga Frågor och Svar.
  Där  hittar du de vanligaste frågorna och svaren som företagarjouren får kring COVID-19 och dess konsekvenser. Läs mer på Vanliga Frågor och Svar.

 • Gör en handlingsplan
  Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier.
 • Säkerhetsställ din likviditet
  - Kolla över dina utgifter - vilka utgifter kan du skära ner på eller ta bort?
  - Förhandla med din bank om amorteringsfritt samt med din hyresvärd om hyreskostnaden. Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader hos Länsstyrelsen.
  - Ha en dialog med din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning.

 • Frisk personal
  Frisk personal är en förutsättning för ditt företags verksamhet. Följ därför rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
 • Ta hand om dig!
  Det är inte bara företaget som behöver ses över, även du behöver må bra. Prata med någon som du har förtroende för.  
  Det finns råd och stöd för dig som inte mår bra. Läs mer på 1177.

 

Viktiga länkar

verksamt.se 
Här finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset (covid-19), som är viktig för dig som företagare att känna till.   

• Arbetsrättsliga frågor
För arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive branschorganisation. 

 

hör av dig!
Många företagare hör av sig till oss med en oro inför framtiden, det kan vara specifika frågor om var du ska vända dig eller för att prata om de utmaningar som du står inför. Vi håller oss hela tiden uppdaterad om nya bestämmelser som kommer och vilka stöd som finns att söka för dig som företagare.

Kontakta företagarjouren - öppet måndag till fredag, 8:00 - 20:00. 
Vi svarar på dina frågor och vid behov lotsar vi dig vidare till en av våra expertrådgivare. Tjänsten är kostnadsfri.
0650 - 55 66 20
hudikfuture@hna.se

 

 

I stället för att ställa in evenemang och möten, så väljer vi på Näringslivsbolaget att flytta fram evenemang eller köra dem digitalt. Även om stora åtgärder nu krävs för att få stopp på spridningen, så är det viktigt att vi inte "stänger ner allt". Att vi istället tänker om - tänker nytt!