Logotype

Företag och corona

 

INFORMATION TILL DIG SOM FÖRETAGARE OM CORONAVIRUSET (COVID-19) 

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Vi på näringslivsbolaget håller oss löpande uppdaterade på olika stödpaket, samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar. Vår ambition är att hjälpa dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns – Tveka inte att höra av dig

 

FÖRETAGARJOUREN - din hjälp i coronakrisen
- Företagarjouren finns till för att underlätta för dig som företagare i coronakrisen.

Vi vet att frågorna är många och att det kan vara svårt att sålla i all information som kommer från olika aktörer. För att bli mer tillgänglig för dig som företagare och hjälpa dig på bästa sätt, har vi under våren 2020 startat en Företagarjour. Där har vi utökat antal rådgivare samt våra öppettider. Jouren är öppen måndag till fredag, 8:00 - 20:00.  Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om jouren.

Tveka inte att höra av dig!
0650 - 55 66 20
info@hna.se

 

region gävleborgs omställningsstöd

Omställningsstödet är till för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av Corona-pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Stödet är sökbart till den 30 november. Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och stödet behovsprövas för varje företag. De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.  Läs mer om stödet och hur du ansöker på regiongavleborg.se

Har du frågor om omställningsstödet?
Kontakta Näringslivsbolaget
0650 - 55 66 20 | info@hna.se

 

 

Övriga stödinsatser

 • Korttidsarbete (korttidspermittering). Läs mer om vad som gäller och ansök på Tillväxtverket.se
 • Anstånd med skattebetalning. Läs mer på skatteverket.se
 • Ändra din debiterade preliminärskatt. Läs mer på skatteverket.se
 • Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag. Läs mer på regeringen.se
 • Undantag från regeln om vilande företag. Läs mer på regeringen.se
 • Företagslån hos Almi. Läs mer om almis brygglån på almi.se
 • Krav på läkarintyg tas bort. Läs mer på regeringen.se

  Kontakta Näringslivsbolaget om du har frågor gällande de olika stöd som finns för dig som företagare.
  0650 – 55 66 20  |  info@hna.se


  Läs mer om regeringens olika stödmöjligheter på verksamt.se.


Tips till dig som företagare

 • Besök vår sida Vanliga Frågor och Svar.
  Där  hittar du de vanligaste frågorna och svaren som företagarjouren får kring COVID-19 och dess konsekvenser. Läs mer på Vanliga Frågor och Svar.

 • Gör en handlingsplan
  Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier.
 • Säkerhetsställ din likviditet
  - Kolla över dina utgifter - vilka utgifter kan du skära ner på eller ta bort?
  - Se över dina fasta kostnader. Förhandla med din bank om amorteringsfritt samt med din hyresvärd om hyreskostnaden. 
  - Ha en dialog med din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning.

 • Frisk personal
  Frisk personal är en förutsättning för ditt företags verksamhet. Följ därför rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
 • Ta hand om dig!
  Det är inte bara företaget som behöver ses över, även du behöver må bra. Prata med någon som du har förtroende för.  
  Det finns råd och stöd för dig som inte mår bra. Läs mer på 1177.

 

Viktiga länkar

verksamt.se 
Här finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset (covid-19), som är viktig för dig som företagare att känna till.   

• Arbetsrättsliga frågor
För arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive branschorganisation. 

 

hör av dig!
Många företagare hör av sig till oss med en oro inför framtiden, det kan vara specifika frågor om var du ska vända dig eller för att prata om de utmaningar som du står inför. Vi håller oss hela tiden uppdaterad om nya bestämmelser som kommer och vilka stöd som finns att söka för dig som företagare.

0650 - 55 66 20
info@hna.se

 

 

I stället för att ställa in evenemang och möten, så väljer vi på Näringslivsbolaget att flytta fram evenemang eller köra dem digitalt. Även om stora åtgärder nu krävs för att få stopp på spridningen, så är det viktigt att vi inte "stänger ner allt". Att vi istället tänker om - tänker nytt!