Logotype

Hur man rekryterar och behåller de bästa medarbetarna

Pandemin har gjort att vi förändrat vårt beteende. Fler än vanligt arbetar hemifrån och många tror att det kommer att bli vanligare att delvis arbeta på distans även efter pandemin. Det här har öppnat upp för ett nytt sätt att tänka.

Fler har upptäckt att många arbetsuppgifter fungerar att utföra på distans - man behöver inte vara på kontoret varje dag. Det gör att det inte blir lika viktigt att bo nära arbetsorten, vilket i sin tur gör att upptagningsområdet för nya medarbetare utvidgas.


Under det här webbinariet får du möta Cecilia Björkegren och Jennie Meier från rekryteringsbyrån addPeople. De delar med sig av erfarenheter kring följande områden:
• Hur man lyckas rekrytera de bästa medarbetarna.
• Tips att tänka på inför rekrytering av en ny medarbetare.
• Employer branding - hur uppfattas man som en attraktiv arbetsgivare såväl internt som externt?
• Hur man rekryterar under en pågående pandemi.

Datum:

Tid:  - 

Plats: Digitalt

Anmäl dig här

Tillbaka