Logotype

Näringslivsklimat - Dialog mellan kommun och näringsliv

Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag villl utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar. 

 

För att förbättra näringslivsklimatet i kommunen gör näringslivsbolaget (HNA) en satsning - "Vad står i vägen" för ett bättre näringslivsklimat. Ett steg i den satsningen var att skicka ut enkäter till kommunens c.a 4 500 aktiva företagare med syfte att få fram en tydligare bild av nuläget. Under näringslivsfrukosten kommer vi att gå igenom enkäten och kolla på andra undersökningar som gjorts om näringslivsklimatet. Vi kommer i en workshop ta fram förslag på åtgärder för att uppnå ett bättre näringslivsklimat. 

 

8:10 - 8:20 Ylvali Gerling, ordförande Företagarna Hudiksvall, berättar om Företagarnas arbete och varför de tycker det är viktigt med ett bra näringslivsklimat. 

8:20 - 8:30 Stefan Eriksson från värdeskaparna presenterar Näringslivsbolagets enkät och visar andra undersökningar kopplat till näringslivsklimatet i Hudiksvall. 

8:30 - 9:00 workshop där vi tar fram förslag på åtgärder för att uppnå ett bättre näringslivsklimat.

9:00 - 9:30 "Morgonsoffa" där du kan ställa dina frågor till Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, Bengt Friberg, kommunchef och Peter Lagerqvist, ordförande byggnadsnämnden. 

 

Tack till dig som fyllt i vår enkät om näringslivsklimatet i Hudiksvalls kommun! Har du inte fyllt i den än? Det finns möjlighet att göra det till och med den 28 november. Tack för att du är med och påverkar - Din åsikt är viktig! 

 

Datum:

Tid:  - 

Plats: Hennings veranda, Forsa handelsträdgård

Ort: Lundvägen 65, 824 61 Forsa

Anmäl dig här

Tillbaka