Logotype

Näringslivsklimat - Dialog mellan kommun och näringsliv

Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag villl utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar. 

 

För att förbättra näringslivsklimatet i kommunen gör näringslivsbolaget (HNA) en satsning - "Vad står i vägen" för ett bättre näringslivsklimat. Ett steg i den satsningen var att skicka ut enkäter till kommunens c.a 4 500 aktiva företagare med syfte att få fram en tydligare bild av nuläget. Under mötet kommer vi att gå igenom enkäten och kolla på andra undersökningar som gjorts om näringslivsklimatet. Vi kommer i en workshop ta fram förslag på åtgärder för att uppnå ett bättre näringslivsklimat. 

8:00 - 08:10 Mitalee Kotak, VD Hudiksvalls Näringslivsbolag hälsar välkommen och berättar om ”Vad står i vägen”.

8:10 - 8:20 Ylvali Gerling, ordförande Företagarna Hudiksvall, berättar om Företagarnas arbete och varför de tycker det är viktigt med ett bra näringslivsklimat. 

8:20 - 8:30 Stefan Eriksson från värdeskaparna presenterar Näringslivsbolagets enkät och visar andra undersökningar kopplat till näringslivsklimatet i Hudiksvall. 

8:30 - 9:00 Workshop där vi tar fram förslag på åtgärder för att uppnå ett bättre näringslivsklimat.

9:00 - 9:30 "Morgonsoffa" där du kan ställa dina frågor till Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, Bengt Friberg, kommundirektör och Peter Lagerqvist, ordförande byggnadsnämnden. 

Välkommen! 

Datum:

Tid:  - 

Plats: DIGITALT

Anmäl dig här

Tillbaka