Logotype

Företagarfrukost 23 mars kl. 07:30-09:30

Välkommen på Öppet Hus med frukost.

Vi ska producera mer svenska livsmedel.
Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, 
ökad självförsörjning och minskad sårbarhet.

Kom på frukosten och ta del av Region Gävleborgs arbete med
strategin för ökad produktion av livsmedel i Hudiksvalls kommun.
Var med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

Sveriges regering har fattat ett unikt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, ökad självförsörjning och minskad sårbarhet samtidigt som relevanta miljömål nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg samarbetar nu för att ta fram en regional livsmedelsstrategi för länet.

• Hur kan ökad livsmedelsproduktion bli en
tillväxtfaktor för Hudiksvalls kommun?

• Hur ska vi samverka regionalt för en sammanhållen
livsmedelskedja och för minskad sårbarhet?

Du inbjuds att vara med och påverka hur 
vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

Tid: Fredag den 23 mars 2018 kl. 07.30 - 09.30

Plats: HNA, Hudiksvalls Näringslivs AB, H-huset Håstaholmen, Hudiksvall

Vid frågor: Kontakta Karin Snell på karin.snell@hna.se 0650 - 55 66 22 

Anmäl dig här.

 '

Datum:

Tid:  - 

Plats: HNA, H-huset, Håstaholmen

Ort: Hudiksvall

Tillbaka