Logotype

Översiktsplan - Dialog mellan kommun och näringsliv

Välkommen på dialogmöte om Översiktsplanen med fokus på delar som berör näringslivet.
Hudiksvalls kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen, som sträcker sig till 2035. Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska användas för att skapa en långsiktig hållbar utveckling för kommunen. Ta del av planförslaget: hudiksvall.se


Agenda:

• Ylvali Gerling, ordförande företagarna Hudiksvall och Mitalee Kotak, VD Hudiksvalls Näringslivsbolag hälsar välkommen.

• Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande berättar om kommunens vision och varför man gör en översiktsplan.

• Hans Gyllow, planeringschef berättar om översiktsplanen med fokus på viktiga delar i förslaget som berör näringslivet.

• Diskussion om översiktsplanen.

När: Torsdag 7/10, 7:30 - 09.00

Välj om du vill delta på plats på Kulturhuset eller digitalt via länk.

 

Datum:

Tid:  - 

Plats: Kulturhuset - Glada Hudik

Anmäl dig här

Tillbaka