Logotype

Tematräff kompetensförsörjning

Välkommen till en förmiddag med fokus på kompetensförsörjningsfrågan. 

Hur kommer framtiden att se ut på olika håll i landet, när digitalisering, automatisering och en ny generation ledare och medarbetare ritar om kartan för arbetslivet? Vilken typ av kompetens kommer att behövas och hur säkrar vi upp att denna är tillgänglig i mer eller mindre platsbundna verksamheter i olika delar av landet? För att ta reda på detta har Kairos Future AB genomfört Stora Jobbstudien vars underlag är grunden till föreläsningen den 4 maj 2022.
 

Föreläsningen kommer sätta ljus på framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och ger samtidigt en introduktion till morgondagens flytt- och boendelandskap.  Kairos Future beskriver de omvärldstrender som påverkar ”arenan” kring flytt och boende i ett nationellt perspektiv och kommuners grundläggande framgångsfaktorer samt roller i regionala sammanhang, något som inte bara påverkar flyttmönster utan också en kommuns framtidsförutsättningar generellt. Det här vill du inte missa. 
 

Föreläsare är Per-Anders Östby från Kairos Future AB. Per-Anders är affärsutvecklare och seniorkonsult med huvudfokus på framtidsanalys och strategi för kommuner och regioner. Med lång erfarenhet av entreprenörskap och ledande positioner i små och medelstora företag bidrar han med gedigen kunskap i organisationsutveckling och förändringsprocesser.

 

Anmäl dig senast den 29 april

Välkommen!
Företagarna
Teknikföretagen
CUl (centrum för utveckling och lärande)
Näringslivsenheten Hudiksvalls kommun

Datum:

Tid:  - 

Plats: Kulturhuset Glada Hudik

Ort: Rådhusgatan 2, 824 52 Hudiksvall

Anmäl dig här

Tillbaka