Logotype

Tematräff Vision 2050

HUR SKAPAR VI ETT BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV?

Torsdag den 30 mars bjuder vi in dig som företagare till ett kvällsmöte med sikte på vision 2050. Visionen har tre övergripande mål; samhällstjänster av högsta kvalitet, blomstrande näringsliv samt attraktiv och hållbar livsmiljö. Syftet med kvällens möte är att samla in tankar och idéer från näringslivet om hur vi skapar ett blomstrande näringsliv tillsammans. Målet är att detta arbete ska mynna ut i en tillväxt och näringslivsstrategi för Hudiksvalls kommun.


Målgruppen för kvällen är näringslivet i Hudiksvalls kommun. Vi bjuder på förtäring. Anmäl dig idag!  

 
Tid: 30 mars kl 17.00 - 20.00 (middag mellan 17-17.50)  
Plats: Monitor, Trädgårdsgatan 7, 824 26 Hudiksvall
Anmälan: Mötet är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 23 mars.
Frågor? Kontakta Per Hjärpsgård per.hjarpsgard@hudiksvall.se 

Datum:

Tid:  - 

Plats: Monitor

Ort: Trädgårdsgatan 7, 824 26 Hudiksvall

Anmäl dig här

Tillbaka