Logotype

Nu kommer det ekonomiska stödet till restaurangbranschen

Restaurangbranschen är en av de branscher som haft det svårast under pandemin. Därför beslutade kommunfullmäktige i Hudiksvall 2021-06-21 att avsätta 1.5 miljoner kronor i stöd till branschen för kostnader under 2020 avseende markupplåtelse, serveringsavgifter och livsmedelstillsyn. Totalt handlar det om 117 verksamheter som får ta del av stödet. 

 

Även om stödet kommer att ta sikte på vilka avgifter företagen betalat under 2020, så blir det ur formell mening inte en återbetalning. Uppdraget att ta fram regelverk om stödet gavs till Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA).

 

Näringslivsbolaget har samarbetat med flera av kommunens förvaltningar för att stödet ska betalas ut till de berörda företagen. Under vecka 34 har det gått ut brev till företagen om hur de går tillväga för att få sin del av stödet.

 

Har du frågor angående stödet? Kontakta oss på Hudiksvalls Näringslivsbolag.
0650 - 55 66 20  |  info@hna.se

 

Tillbaka