Logotype

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Många energieffektiviserande åtgärder kräver inte en investering i form av kapital, utan kan istället handla om att ändra rutiner, beteenden och eller att driftoptimera. Att åtgärderna är investeringsfria betyder dock inte att de är kostnadsfria då det ändå krävs att man lägger ned tid för arbetet.

Nattvandring Att nattvandra är ett enkelt sätt att identifiera utrustning som står på utanför produktions- eller öppettid.

Åtgärder för ventilation

  • Kartlägg ventilationsbehovet i olika lokaler och verksamheter och anpassa luftflöden. Kontrollera att grundflödet uppfyller de hygieniska kraven.
  • Byt filter enligt leverantörens rekommendationer, särskilt i luftreningsutrustning, eftersom förluster av trycket ökar mycket snabbt med ett utslitet filter.

Åtgärder för belysning

  • Byt till energieffektiva ljuskällor och armaturer. I första hand är det mest energieffektivt att byta till LED-armaturer där det är möjligt.
  • Planera utrymmen och aktiviteter i lokaler för att optimera användandet av dagsljus.

Åtgärder för lokalvärme

  • Se över om temperaturer kan sänkas beroende på behov.
  • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används.

Åtgärder för lokalkyla

  • Reducera kylbehovet genom att minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning och belysning.
  • Kontrollera så att lokalen inte kyls och värms samtidigt.

 

Mer information för dig som vill energieffektivisera ditt företag hittar du hos Energimyndigheten.

 

Kontakta Stina om du vill veta mer om hur du kan energieffektivisera ditt företag eller ditt hem: 
Stina Modig, Energi- och klimatrådgivare
stina.cedemark-modig@hudiksvall.se
0650-192 92

 

 

 

Tillbaka