Logotype

Glädjande nyheter för restaurangbranschen i Hudiksvall
I mars 2020 startade vi Företagarjouren i syfte att stödja företag i Hudiksvalls kommun med anledning av pandemin. Flera av våra kontakter under den här tiden har varit med företagare i restaurangbranschen – en bransch som har drabbats hårt under hela pandemin. Därför är det ett glädjande beslut som kommunfullmäktige tagit. 

Den 21 juni beslutade Kommunfullmäktige att ge stöd till restaurangbranschen. Stödet motsvarar avgifter för markupplåtelse, serveringsavgift och livsmedelstillsyn från 2020. Även om stödet kommer att ta sikte på vilka avgifter företagen betalat under 2020, så blir det ur formell mening inte en återbetalning. Uppdraget att ta fram regelverk om stödet gavs till Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA).

- Eftersom detta är ett uppdrag som inte ligger naturligt i vår verksamhet har vi ett nära samarbete med berörda förvaltningar på kommunen. Som det ser ut nu kommer stödet ut till berörda företag efter sommaren, dock senast i september. Vi kommer kontinuerligt, via vår hemsida och sociala medier informera om hur processen fortskrider, säger Roger Sundström, VD Hudiksvalls Näringslivsbolag.Tillbaka