Logotype

Hudiksvalls kommuns stödpaket till lokala företag!

Stödpaket till lokala företag

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Hudiksvalls kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen.

Från och med den 20 mars gäller följande:

 • Nytt förfallodatum för vissa fakturor (se nedan) är den 1 september 2020 (oavsett vad som står på fakturan).
 • Anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror och arrenden.

Följande områden berörs av ändrat förfallodatum på fakturor:

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Följande områden berörs av möjlighet till anstånd:

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för.

 

Vill du söka anstånd eller har frågor kring din faktura så är du välkommen att kontakta ekonomienheten:

0650-191 07
kommun@hudiksvall.se

 

 

Tillbaka