Logotype

KOMMUNEN KLÄTTRAR I RANKINGEN

Lotta Petterson, regionchef, Svenskt Näringsliv och Mitalee Kotak, näringslivschef, Hudiksvalls kommun
 
På morgonens frukostmöte samlades företagare, politiker och tjänstepersoner för att diskutera näringslivsklimatet i Hudiksvall. Lotta Petterson, regionchef, Svenskt Näringsliv började hennes presentation med att visa en bild över att kommunens företag bidrar med 3,1 miljarder i skatteintäkter och sysselsättning för 10 812 personer. Under frukosten presenterades även Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet, där kommunen klättrar 14 platser. Mitalee Kotak, näringslivschef, Hudiksvalls kommun kommenterar resultatet.

- Vi är inte nöjd med resultatet, men det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Vi har tillsammans med kommunledning och representanter från näringslivet jobbat strategiskt och målmedvetet för att skapa bättre förståelse mellan kommun och näringsliv. Det finns ett stort engagemang och vilja att vi ska bli bättre på dessa frågor.

En del i det arbetet har varit att planera och genomföra gemensamma företagarträffar tillsammans med kommunledning, Teknikföretagarna och Företagarna i syfte att öka dialog, skapa förståelse och hitta lösningar framåt mellan företagare, politiker och tjänstepersoner.

- Nu fortsätter vi med det systematiska förändringsarbetet som vi påbörjat och ser fram emot att det kommer leda till resultat som visar sig i företagarnas vardag. Våra företag skapar sysselsättning och bidrar till kommunens skatteintäkter och är enormt viktiga för vår kommuns välmående och utveckling, säger Mitalee Kotak.


Tillbaka