Logotype

Väx Hudiksvall

Väx Hudiksvall

Marknadens efterfrågan på lokalproducerade grönsaker är betydligt större än tillgången - det är brist på såväl odlare som tillgång på jordbruksmark. Här finns en outnyttjad potential till nya jobb och mer lokal mat.

Vi på Näringslivsbolaget driver ett nätverk inom livsmedel - syftet är att ge kunskap, inspirera och skapa möjligheter för att starta, utveckla och etablera företag inom denna viktiga bransch. Detta leder bland annat till fler arbetstillfällen och en ökad lokal produktion av livsmedel.

Hudiksvalls kommun har antagit den regionala handlingsplanen som bland annat syftar till att öka livsmedelsproduktionen och sysselsättningen inom jordbruk och förädling i Gävleborg. Läs mer HÄR.

Vi behöver DIN hjälp!
Har du odlingsbar mark eller kan du tänka dig att starta företag med grönsaksproduktion?
Som ett led i att öka produktionen av grönsaker inventerar MatVärden* förutsättningarna för att öka odlandet. Har du odlingsbar mark? Svara gärna på ENKÄTEN.

*Den huvudsakliga uppgiften för MatVärden är att svara upp mot ett växande intresse och ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter. Läs mer om projektet på matvärden.se 

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart och näringsrikt näringsliv.


Kontakta gärna oss om du vill veta mer om livsmedelsnätverket. 
info@hna.se
0650 - 55 66 20

 

Tillbaka