Logotype

Lösningar för social hållbarhet

Vill du vara med och bidra till att minska ojämlikheten och hitta lösningar för ett bättre och varmare Hudiksvall? Nu kraftsamlar Hudiksvalls kommun för att öka den sociala hållbarheten i samhället och vi behöver din hjälp.

 

Tid: Tisdag 15/3, 08.00-10.00, Torsdag 17/3, 18.30-20.30, Onsdag 30/3, 08.00-10.00 (välj det datum som passar dig bäst)

Plats:    Microsoft Teams (länk skickas vid anmälan)

Idag finns skillnader i människors möjligheter att leva ett gott och friskt liv. Skillnader i utbildning, arbete och ekonomi, boendemiljö, tillgänglighet och delaktighet skapar klyftor mellan människor och gör att tilliten i samhället minskar. För att säkra ett framtida Hudiksvall där alla människor ges förutsättningar att utvecklas och må bra behöver vi vända den trenden.

Under våren arrangerar Hudiksvalls kommun därför en serie digitala workshops om lösningar för social hållbarhet och allas lika värde. Målet är att samla personer från olika delar av samhället som vill bidra med förslag om lösningar på de mest framträdande utmaningarna vi ser idag. Resultatet blir sedan ett underlag för vidare samverkan med många aktörer, och till en handlingsplan för hur Hudiksvalls kommun ska fortsätta arbetet för allas lika värde

Till dialogen vill vi samla personer från samhällets alla sektorer – offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället – eftersom det är i samverkan som vi kan nå längre. Vi hoppas därför att just du vill delta och dela med dig av dina unika kunskaper och perspektiv.

 

Anmälan:
Senast tre arbetsdagar före valt workshop-tillfälle vill vi ha din anmälan. Anmälan görs vi följande länk: https://e-tjanster.hudiksvall.se/workshop
 

Vid frågor, kontakta: amalia.sjindjapkin@hudiksvall.se

Varmt välkomna!
Jenny Alvolin & Amalia Sjindjapkin         
på uppdrag av Kommundirektör Bengt Friberg & Kommunfullmäktige

 

Tillbaka