Logotype

Mångfaldspriset Gävleborg

Mångfaldspriset Gävleborg skapades 2018 i syfte att stimulera ökad mångfald i lokala företags- och föreningsstyrelser.

Målgruppen är företag och föreningar med säte i Gävleborg och/eller med tydlig närvaro i Gävleborg – med dess styrelser och valberedningar. Syftet är att det ska leda till ett mer aktivt mångfaldsarbete i företags- och föreningsstyrelser i Gävleborg - samt uppmuntra till och lyfta fram, goda och betydelsefulla insatser i dess organisationer.Mitalee Kotak, Vice VD Hudiksvalls Näringslivsbolag. 
Syntolkning: Bilden är på Mitalee Kotak som sitter bakom ett runt bord som hon har händerna på.  


Vi på Näringslivsbolaget har i uppdrag att främja tillväxt och utveckling av näringslivet i Hudiksvalls kommun. För att uppnå det arbetar vi proaktiv för att mångfald ska präglas i allt vi gör och att inkludering blir ett resultat. Det är en del av vår hållbarhetsstrategi.


Vår vice VD Mitalee Kotak sitter i juryn för Mångfaldspriset, en satsning i Gävleborg för att uppnå ett mer inkluderande samhälle. Mitalee deltar för att lyfta vikten med mångfald och inkludering i näringslivet och varför beslutsfattare, som styrelse/ledning ska arbeta aktivt med och prioritera denna fråga. Hon kommer även att lyfta goda exempel på hållbart ledarskap.

Vill du nominera någon?

Alla styrelser/valberedningar i företag och föreningar med säte i Gävleborg eller med sin huvudsakliga verksamhet i Gävleborg kan nomineras.
Via länken kan du nominera den styrelse/valberedning som du anser arbetar med mångfald i ord och handling: mangfaldspriset.se

  

Initiativtagare till Mångfaldspriset är StyrelseAkademien och Nordea i Gävleborg samt Mellansvenska Handelskammaren. Läs mer om Mångfaldspriset på: mangfaldspriset.se

Tillbaka