Logotype

Översiktsplan

översiktsplan - Hudiksvalls kommun
En översiktsplan ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor gällande användningen av mark, vatten och den byggda miljön. Men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggnad i stort - vad vi har för mål, vad vi tycker är särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara i kommunen.

Vill du vara med och påverka hur den nya översiktsplanen ser ut kan du göra det HÄR!

Tillbaka