Logotype

Omställningscheck till små och medelstora företag i region Gävleborg

Omställningscheck till små och medelstora företag i region Gävleborg

Med anledning av Covid-19 avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till en omställningscheck för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor. Stödet är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020.

De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt lönekostnader i samband med andra kostnader.

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

  • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
  • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
  • Lönekostnader (som inte omfattas av andra stöd) för personal som är i stödberättigad utbildning kopplad till omställningsåtgärder

Region Gävleborgs ambition är att öppna för ansökningar den 20 april, om möjligt tidigare.
Läs mer på regiongavleborg.se

 

Tillbaka