Logotype

POD - Det gröna guldet

regionala skogsprogrammet

2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. 

Utifrån det nationella programmet har Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen och Region Gävleborg tillsammans med flertalet berörda aktörer arbetat för att ta fram ett regionalt skogsprogram. Det regionala skogsprogrammet för Gävleborg beräknas vara klart under våren 2021.  I detta POD-avsnitt berättar Benny Gäfvert (Länsstyrelsen) om det regionala skogsprogrammet och vad det kan innebära för vår region, kommun och företag. 

 
Vi på Näringslivsbolaget är sammankallande för ett tränätverk som kommer att arbeta mer med "skogens guld" utifrån skogsprogrammet under året. Är du intresserad och skulle vilja vara en del av tränätverket? Kontakta gärna oss, så berättar vi mer.   

info@hna.se  |  0650 - 55 66 20 

Hudiksvalls Näringslivs POD, hittar du där poddar finns. Länk till podbean där du kan lyssna på POD-avsnittet.

 

 

 

Tillbaka