Logotype

Först i världen med fossilfri betongtillverkning

Betongbranschen använder stora mängder fossila bränslen i sin tillverkning. De vill nu Råsjöbolagen ändra på och har satsat tio miljarder för att tillverka fossilfri betong. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong.

- För att nå hållbar utveckling måste att dra sitt strå till stacken, säger Magnus Persson, VD, Råsjöbolagen i ett pressmeddelande. 

- Vi är först i Sverige och så vitt vi vet, först i världen med fossilfri betongtillverkning, säger en stolt Lena Råbom Roman, delägare Råsjöbolagen i pressmeddelandet.

Fakta
Branschorganisationen inom betong har en färdplan för att vara fossilfria 2035. Råsjöbolagen hade tidigare både i Ljusdal och Hudiksvall oljepannor. Flis och pellets har diskuterats men efter en energikartläggning som Styr och ställer gjorde föll valet på bergvärme med elektrifierad utrustning som drivs av el från vind och vattenkraft.Miljövinsten i detta kliv är 100 m3 eldningsolja per år som är lika med 240 ton CO2 ekvivalenter per år. Nu fortsätter miljöanpassningen med att optimera energianvändningen på anläggningarna. De nya styrsystemen kopplar till all energiförbrukning, från produktion till lokalernas luftkvalitet och ljussättning. Nästa steg kan vara solenergi med elenergilagring.
Läs mer på rosjokross.se
Har du som företagare planer på att göra miljöinvesteringar?
Kontakta Näringslivsbolaget så kan vi hjälpa dig med vilka ekonomiska stöd som passar för din verksamhet.
0650 - 55 66 20  |  info@hna.se
regiongavleborg.se kan du läsa om ekonomiska stöd.

Tillbaka