Logotype

FORMA FRAMTIDENS MEDARBETARE PÅ DIN ARBETSPLATS

GE DIN FRAMTIDA MEDARBETARE MÖJLIGHET ATT LÄRA SIG YRKET PÅ ARBETSPLATSEN
-Ett perfekt tillfälle att säkra framtidens medarbetare inom din bransch är att ta emot en lärling.

När du tar emot en lärling innebär det att minst 70 procent av elevens undervisning sker på din arbetsplats. Eleverna som går lärlingsprogrammet är över 20 år och har själva valt att gå utbildningen. De har ett stort intresse av branschen, är praktiskt lagda och vill lära sig yrket. 

Hur går det till?
Om du är intresserad av att ta emot en lärling kontaktar du Cul (centrum för utveckling och lärande). Utbildningsanordnaren och lärlingsplatsen påbörjar sedan en process för att rekrytera en elev. Du har givetvis möjlighet att träffa eleven som vill börja som lärling hos er. Då har du möjlighet att ställa fler frågor till eleven innan ni bestämmer er. När lärlingen börjar hos dig kommer en yrkeslärare att stötta och introducera lärlingen på din arbetsplats. 

Vad behöver jag som arbetsgivare göra?
Du som arbetsgivare utser en handledare till eleven på din arbetsplatsen. Handledaren går en digital handledarutbildning via Skolverket som tar cirka 5 timmar att genomföra. En ersättning på 3500 kronor betalas ut till din arbetsplats för den förlorade arbetstiden. 

Hur lång är lärlingsperioden?
Utbildningens längd varierar från 20 veckor till 80 veckor, beroende på yrke och tidigare erfarenheter.

Får jag som arbetsgivare någon ersättning?
Utöver ersättningen för handledarutbildningen på 3500 kronor får du cirka 1000 kronor i veckan för en heltidsstuderande elev. Du kan få högst 40 000 kronor per år i ersättning. Det betalas ut ett bidrag per elev, även om eleven har flera handledare. Det finns inga bestämmelser för hur du som arbetsgivare ska använda bidraget, men det är tänkt att användas för att främja elevens utbildning. Att ta emot en lärling kan till exempel medföra extra materialkostnader.

Betalar jag lön till lärlingen?
Nej, du betalar inte ut någon lön till eleven som är lärling hos er. Som övriga eftergymnasiala utbildningar så får eleven själv ansöka om studiemedel hos CSN. 
 
Måste vi anställa eleven när lärlingsperioden är avslutad?
Nej, det finns inga anställningskrav efter avslutad lärlingsperiod.


För mer information och kontaktuppgifter, gå in på Hudiksvall.se

Tillbaka