Logotype

Klimatklivet - Ny ansökningsomgång 10/2

Klimatklivet
Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.


Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Klimatklivet öppnar en ny ansökningsomgång den 10/2. Läs mer här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
Vid frågor kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare energiradgivning@hudiksvall.se

Tillbaka