Logotype

Upphandlingsstöd - Livsmedel

 

 

Matvärden erbjuder stöd inför kommande upphandlingar. 

Den offentliga upphandlingen kan bidra till att öka efterfrågan på livsmedel producerade
i Sverige och lokalt genom att ställa relevanta krav. Upphandlande aktörers kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster behöver stärkas, liksom att små och medelstora leverantörer ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid offentlig upphandling. 
Matvärden kan hjälpa till genom att delta i leverantörsdialoger, formulering av förfrågningsunderlag och stötta lokala leverantörer att fylla i upphandlingsunderlaget under 2021.

Kontakta Nanna Jan-Ers eller Sven-Ulrich Olsson om ni är intresserade av stöd i processen! 

Nanna Jan-Ers, 
Projektledare Hållbar mat för framtiden 
070-672 63 85 nanna@matvarden.se

Sven-Ulrich Olsson, 
Koordinator med fokus offentlig upphandling 
073-848 59 00 dulle@matvarden.seTillbaka