Logotype

Hudiksvalls Näringslivsbolag är nominerad till Mångfaldspriset 2021

Hudiksvalls Näringslivsbolag är nominerad till Mångfaldspriset 2021 
Och inte nog med det, vi är nu TOPP TRE av de kandidater som juryn valt att gå vidare med.


Näringslivsbolagets ledning och styrelse har blivit intervjuad av juryn för Mångfaldspriset om vårt mångfaldsarbete. Med på intervjun från oss var Håkan Rönström, ordförande styrelsen, Roger Sundström, VD och Mitalee Kotak, Vice VD. Mitalee som ingick i mångfaldsjuryn från början, fick snabbt kliva av när vi blev nominerade och har inte deltagit i någon urvalsprocess. Hon säger såhär om nomineringen  "Det är så roligt att bli intervjuad om vårt mångfaldsarbete och att vårt målmedvetna arbete uppmärksammas. Vi är så glada för detta eftersom det är ytterligare ett kvitto på att vi gör rätt saker för utveckling av näringslivet".


Under 20217-2019 drev vi projektet FPLV med syfte att främja företagaende bland utrikesfödda. Detta arbete gav oss kunskap och insikter i bland annat hur vi når en bredare målgrupp och vilka strukturella hinder det finns för att fler ska starta företag. Läs mer om projektet på Hna.se


2019-2021 driver vi det regionala projektet Accelerate your business med syfte att främja tillväxten i bolag som ägs och drivs av utrikesfödda kvinnor. Läs mer om projektet på Hna.se
 
Att driva dessa projekt ger oss kunskap i hur viktigt det är med bred representation i våra kundgrupper som präglas av jämställdhet och mångfald. För att säkerställa detta har vi ett system för att mäta representation, både internt och externt, som då blir stödet för oss att kunna implementera åtgärder där det behövs.


Vi har en styrelse som inser vikten av att driva dessa projekt och har varit med i processen att ta fram verktyg för hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete. En delaktig och engagerad styrelse/ledning är A och O för att driva utvecklingen framåt för både kortsiktiga och långsiktiga effekter.


För oss är det viktigt att jobba med jämställdhet och mångfald för att uppnå ett inkluderande näringsliv med syfte att bidra till hållbar tillväxt och utveckling i hela samhället.

Tillbaka