Logotype

Blomstrande Näringsliv

20 mars 2017- en återblick, ett nuläge och en blick framåt.

Måndag den 20 mars arrangerade KNS tillsammans med kommunen och HNA ett träff kring arbetet med näringslivsstrategin ”Blomstrande Näringsliv”. Dagen inleddes med en presentation av Mira Jonsson, ordförande KNS. Mira presenterade dagens syfte, vilka KNS är och vad som skett den senaste tiden.

Blomstrande näringsliv innebär:

 • Goda förutsättningar för inflyttning för 
  människor och företag
 • Bejakande entreprenörskap och kreativa miljöer
 • Sänkta informella och formella ”trösklar” 
  som riskerar att hindra utveckling
 • Stärkt kommunal ekonomi som ett 
  resultat av blomstrande företag

 

Därefter bjöds ett antal gäster upp på scenen.
HNA´s vd Rogers Sundström presenterade sig. Roger tillträdde som vd för Hudiksvalls Näringslivs AB den 1 mars 2017. HNA är ett kommunalägt bolag som bland annat har uppdraget att utveckla näringslivet i kommunen.

Lars Lindahl gav oss en återblick från 2013. Allt från arbetet med Blomstrande Näringsliv, hur KNS kom till, varför samt vilka fokusområden som togs fram i arbetet. Under danna dag tittade vi närmare på vad som hänt och händer inom;

 • Glada Hudikandan
 • Kompetensförsörjning
 • Infrastruktur
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Hydraulik
 • Besöksnäring
 • Framtida branschalternativ


Moniqa Klefbom, Hudiksvalls kommun guidade oss igenom dagen och för att få en aktuell bild av vad som hänt i de olika fokusområdena fick representanter för dessa presentera nuläget.

Bengt Friberg, Kommunchef visade hur inflyttningen till kommunen ser ut samt informerade om etableringar och placeringar i de olika rankingsystem som finns.   

Vi lyssnade till Annacarin Andersson, Informationschef Hudiksvalls Kommun som berättade om arbetet med kommunens varumärkesplattform. Stefan Väänänen gav oss en inblick i arbetet med projektet Förbättrat företagsklimat och Ann-Sofie Däldehög, kommunikationschef Fiber Optic Valley, presenterade arbetet med Öppna Upp.
www.fiberopticvalley.com

Ingela Rauhala, Förvaltningschef, Lärandeförvaltningen inledde med att nivån på gymnasiet bör förbättras men glädjande nog går det riktigt bra för låg och mellanstadieskolorna inom kommunen. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Vi fick mer info av Roger Sundström om  ”Till Hudiksvall” – ett arbete med som HNA nu återupptagit.
www.tillhudiksvall.se

Paul Bogatir, klusterledare HHK, berättade om den fina utvecklingen Hudiksvalls Hydraulikkluster har haft och hur klustret har lyckats med samarbeten som med Lindköpings Univeristet och uppstarten ett helt nytt Traineeprogram
www.hhk.world

Håkan Bäckström, Hexatronic tog oss från en nedlagd Ericssonfabrik till ett växande Hexatronic som idag har en lönsam fabrik under stark utveckling.

Per Hjärpsgård, vd för Visist Glada Hudik kunde rapportera om en besöksnäring i positiv utveckling.
www.visitgladahudik.se

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande pratade bland annat om Hudiksvalls placering i en region som är under stark utveckling. Med Hudiksvalls läge når vi både Sundsvalls och Gävles arbetsmarknader och möjlighet till utbildning på universitet och högskola.

David Thornberg, chef för plan- och bygg i Hudiksvalls kommun visade den pågående utvecklingen av bostadsbyggandet, både Havsläge Hudik men även runt om i hela kommunen. Vi fick även veta mer om den stora ombyggnaden av Hudiksvalls Sjukhus.
www.hudiksvall.se/havslagehudik

Martin Askne, från idé till innovation. Hur ser vi till att framtidens branscher kan startas och utvecklas i Hudiksvall. Vi fick veta mer om ett bejakande entreprenörskap. 
www.propellinnovation.se

 

Vi summerade dagen med ett bildspel fyllt av goda exempel och framtidstro som Karin Snell, kommunikatör på HNA visade. Alla var eniga om att det är positiva vindar i hela Hudiksvalls Kommun just nu, men att vi vill tillsammans måste fortsätta att utveckla och växa vidare.

Dessa beslut togs:
• KNS bjuder in till en årlig träff där året 
som gått summeras samt en blick framåt görs. 

• Alla bjuds in till att prenumerera på HNA´s Företagarbrev 
för att få löpande info om vad som händer under året.

 Är du intresserad av av delta i arbetet med 
att Hudiksvalls näringsliv ska blomstra? 
Kontakta gärna Mira Jonsson, Ordförande KNS Tel: 0650-54 15 51
 eller Moniqa Klefbom på Hudiksvalls Kommun.
Tel: 0650-191 21 E-post: moniqa.klefbom@hudiksvall.se

 


 

 

 

Ett brett och konstruktivt samarbete mellan företagen, klustren och kommunen ger bra förutsättningar för att näringslivet i Hudiksvalls kommun, med hela dess omnejd, ska blomstra. Vår utgångspunkt är Glada Hudik-språnget, kommunens visionsarbete som tar sikte på att Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Tre övergripande mål; ”Samhällstjänster av högsta kvalitet”, ”Blomstrande Näringsliv” och ”Attraktiv och hållbar livsmiljö”riktar arbetet för att ni visionen år 2020.

I en samverkansplan konkretiserar vi samarbetet för att nå ett Blomstrande näringsliv. Planen är indelad i två delar; en bas att utgå ifrån och en levande del med aktiviteter. Aktiviteterna förändras och uppdateras över tid och visar exempel på den aktuella samverkan som sker och vad den tillför för att nå ett blomstrande näringsliv. Det pågår många värdefulla insatser och aktiviteter som inte finns skrivna i denna plan, avsikten är fånga goda exempel och att fylla på successivt.

 


Välkommen att medverka till ett Blomstande näringsliv! Ta del av planen, tyck till, berätta vad du vill bidra med. Alla som lever och verkar i kommunen är berörda och måste ta sin del av ansvaret för att visionen ska bli verklighet.

Mira Jonsson

Ordförande KNS (Kommun och Näringsliv i Samverkan)


Läs en sammanfattning av strategin "Blomstrande Näringsliv" här.