Logotype

Digital tillgänglighetsredogörelse

Digital tillgänglighetsredogörelse för hna.se

Innehållet på denna sida beskriver hur vi jobbar för att hålla en hög kvalitet på hna.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hudiksvalls kommuns digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker hna.se

 

Tillgänglighet på hna.se
Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligheten på hna.se och för att efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik. Webbplatsen är konstruerad för att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus. Vi har en översättningsfunktion för att vara tillgänglig på flera språk. Vi textar även alla filmer som läggs upp på webbplatsen. Vi använder ett språk som är lättläst och delar upp texten så att det ska vara lätt att ta till sig innehållet.

 

Brister i tillgänglighet på hna.se
Under 2023 så kommer nuvarande webbplats att tas bort, detta på grund av att programversionen kommer att sluta uppdateras. Vi är medvetna om att vi för närvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i lagen om tillgänglighet för digital och offentlig service. Det gäller inom följande områden på webbplatsen hna.se:

FILMER
Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

BILDER
Vi syntolkar de bilder som läggs upp på webbplatsen. Dock så ligger det äldre bilder på webbplatsen som idag inte är syntolkade, ett arbete som vi kontinuerligt jobbar med för att alla våra bilder ska vara syntolkade.

LÄNKAR
När vi ska hänvisa till en annan webbplats från vår hna.se så beskriver vi vart länken går. Det finns idag äldre länktexter på hna.se som inte beskrivs så tydligt var de går, något som vi arbetar med att uppdatera kontinuerligt.

 

Kontakta oss om du upplever hinder
Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Detta gör du genom att skicka e-post till oss och beskriv ditt ärende, info@hna.se eller ringa oss på 0650 - 55 66 20.

 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se