Logotype

Forsså Gruppen AB

HNA har ett helägt dotterbolag som heter Forsså Gruppen AB. De äger och förvaltar industrifastigheter om cirka 40.000 m2 i Hudiksvalls kommun.

Bolaget förvärvar, förvaltar och avyttrar fastigheter för näringsverksamhet, i möjligaste mån hjälper de nystartade företag med lokaler.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas, som är av principiell betydelse eller av annan större vikt.

Kontakt: 
Thord Sällström
0650-147 55‬
thord.sallstrom@hna.se

Adress:
Forssågruppen
H-huset, Håstaholmen
824 42 Hudiksvall

Forsså Gruppen AB har en egen vd och styrelse.

Styrelsen består av;
Kjell Persson, styrelseordförande
Caroline Schmidt Johnsson, ledamot
Håkan Rönström, ledamot
Sven-Åke Thoresen, ledamot
Uno Jonsson, ledamot


Ann-Margret Knapp, suppleant
Börje Sundin, suppleant
Martin Lundström, suppleant
Mats Guldbrand, suppleant
Veronica Pettersson, suppleant

Tillsynsbefattningar;
Mats Olov Johansson, revisor
Mats Blennå, revisorsuppleant
Anders Olsson, lekmannarevisor
Lennart Almstedt, lekmannarevisorsupplenat