Logotype

Projekt

Vi på Näringslivsbolaget driver olika projekt för att utveckla Näringslivet. Nedan ser du våra pågående projekt och avslutade projekt. 

Pågående projekt

Accelerate your business
Är ett regionalt pilotprojekt vars syfte är att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor i Region Gävleborg. Projektet ägs av Hudiksvalls Näringslivsbolag  med finansiering från Tillväxtverket och Region Gävleborg. Läs mer här.

 

Avslutade projekt

Företagande på lika villkor
Projektet Företagande på lika villkor syftade till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Läs mer här.