Logotype

Projekt

Vi på Näringslivsenheten driver olika projekt för att utveckla Näringslivet. Nedan ser du våra pågående projekt och avslutade projekt. 

 

Avslutade projekt


Företagande på lika villkor
Projektet Företagande på lika villkor syftade till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Läs mer här.

 

Accelerate your business
Projektet var ett regionalt pilotprojekt som syftade till att främja tillväxten i bolag som drevs av utrikes födda kvinnor i Region Gävleborg. Projektet ägdes av Hudiksvalls Näringslivsbolag med finansiering från Tillväxtverket och Region Gävleborg. Läs mer här