Logotype

Projekt

 

 

 

företagande på lika villkor
- entreprenörskap en möjlighet för nyanlända

Idag bedriver Näringslivskontoren uppskattade aktiviteter för människor som planerar eller har startat företag, något som ger goda resultat. Dock ser vi tydligt att utrikesfödda är underrepresenterade när det gäller deltagande i aktiviteter som exempelvis nyföretagarrådgivning, starta eget kurser, mentor/adept program, rådgivning kring stödmöjligheter mm.

Projektet Företagande på lika villkor syftar till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap, projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från tillväxtverket. Samt med medfinansiering i form av tid från projektets samarbetspartners, Almi, CUL-centrum för utveckling och lärande, CFL - Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn och Nordanstig, Arbetsförmedlingen i södra och norra Hälsingland, Söderhamns kommun, Caflin AB, Coompanion, Chamber Trade Sweden och Nordanstigs kommun. Totalt har projektet Företagande på lika villkor en budget på 9 250 175 kr. 

Projektet har fyra delmål:
• Målet är att informera 800 deltagare om projektet och bjuda in till informationsträffar och inspirationsföreläsningar.
• 300 deltagare ska delta på rådgivningsaktiviteter.
• 100 deltagare ska få handledning / backup.
• 40 nya företag ska starta.

Ett långsiktigt effektmål är att det i våra verksamheter integreras processer som proaktivt fångar upp potentiella utrikesfödda entreprenörer och att vi har tillgång till de resurser som behövs för att stödja dessa på bästa möjliga sätt.

I projektet genomförs olika aktiviteter som till exempel starta eget kurser, coachning, studiebesök, bussresa, grupprådgivning, evenemang, och nätverksträffar. Företagande på lika villkor arbetar med att inkludera utan att markera och vill att alla ska ha samma möjlighet till företagande. Genom projektet vill man även visa på nya branscher, innovationshöjd och potential av internationella affärsmöjligheter. Ett utökat syfte är att genom deltagarnas ökade kunskaper om företagande i Sverige lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort. 

Projektet använder sig av hashtagen #foretagandepalikavillkor i sociala medier. 

 

Kontakt: 

Mitalee Kotak
Projektledare
mitalee.kotak@hna.se
0650-55 66 26

Emilie Lindqvist
Kommunikatör
emilie.lindqvist@hna.se
0650-55 66 22.