Logotype

Projekt

 

företagande på lika villkor

Är ett projekt som verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn, Nordanstig och syftar till att få fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019, med finansiellt stöd från tillväxtverket. Och med medfinansiering från projektets samarbetspartners, Almi, CUL-centrum för utveckling och lärande, CFL - Hälsinglands utbildningsförbund i Söderhamn och Nordanstig, Arbetsförmedlingen i södra och norra Hälsingland, Söderhamns kommun, Caflin AB, Coompanion, Chamber Trade Sweden och Nordanstigs kommun.

 

Företagande på lika villkor arbetar med att inkludera utan att markera och vill att alla ska ha samma möjlighet till företagande. Genom projektet vill man även visa på nya branscher, innovationshöjd och potential av internationella affärsmöjligheter. Ett utökat syfte är att genom deltagarnas ökade kunskaper om företagande i Sverige lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort. 

Projektet använder sig av hashtagen #foretagandepalikavillkor i sociala medier. 

 

Kontakt: 

Emilie Lindqvist
Kommunikatör, Hudiksvalls Näringslivsbolag.
emilie.lindqvist@hna.se
0650-55 66 22.

Mitalee Kotak
Projektledare, Hudiksvalls Näringslivsbolag
mitalee.kotak@hna.se
0650-55 66 26