Logotype

Projekt

 

 

 

företagande på lika villkor
- entreprenörskap en möjlighet för nyanlända

Idag bedriver Näringslivskontoren uppskattade aktiviteter för människor som planerar att eller har startat företag, något som ger goda resultat. Dock ser vi tydligt att utrikesfödda är underrepresenterade när det gäller deltagande i aktiviteter som exempelvis nyföretagarrådgivning, starta eget kurser, mentor/adept program, rådgivning kring stödmöjligheter mm.

Projektet Företagande på lika villkor syftar till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drivs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Företagande på lika villkor har även ett stort antal samarbetspartners som medfinansierar projektet genom att de bidrar med sin arbetstid; Almi GävleDala, CUL - Centrum för utveckling och lärande, CFL - Hälsinglands Utbildningsförbund i Söderhamn och Nordanstig, Arbetsförmedlingen i södra och norra Hälsingland, Caflin AB, Coompanion, Make Trade - Sweden och Näringslivskontoret i Nordanstigs kommun. Totalt har projektet Företagande på lika villkor en budget på närmare 9 miljoner kronor. 

TRATTMODELLEN
Projektet har fyra delmål som vi arbetar med genom en trattmodell. 
800 deltagare ska delta på informationsträffar och inspirationsföreläsningar.
• 300 deltagare ska delta på rådgivningsaktiviteter.
• 100 deltagare ska få handledning / backup.
• 40 nya företag ska starta.

Ett långsiktigt effektmål är att det i våra verksamheter integreras processer som proaktivt fångar upp potentiella utrikesfödda entreprenörer och att vi har tillgång till de resurser som behövs för att stödja dessa på bästa möjliga sätt.

I projektet genomförs en rad olika aktiviteter som till exempel; starta eget seminarier på lätt svenska, coachning, studiebesök, grupprådgivning, evenemang, och nätverksträffar. Företagande på lika villkor arbetar med att inkludera utan att markera och vill att alla ska ha samma möjlighet till företagande. Genom projektet vill vi även visa på nya branscher, innovationshöjd och potential av internationella affärsmöjligheter. Vår förhoppning är att deltagarna får ökade kunskaper om företagande i Sverige så att känner att de ges möjligheten att kunna bidra till näringslivet och samhället i stort. 

Projektet använder sig av hashtagen #foretagandepalikavillkor i sociala medier. 

 

Kontakt: 

Mitalee Kotak
Projektledare
mitalee.kotak@hna.se
0650-55 66 26

Emilie Lindqvist
Kommunikatör
emilie.lindqvist@hna.se
0650-55 66 22.