Logotype

Accelerate your business

Accelerate your business
Pilotprojekt för att främja tillväxten i bolag som drivs av utrikes födda kvinnor i Region Gävleborg.

Statistik från Tilllväxtverket visar att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler. År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I Gävleborg har det skett en ökning med 456 procent mellan 2006–2016. 

Tillväxtverket har finansierat 5 projekt i Sverige för att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska ta ett nästa kliv i deras företagande.

I Gävleborg har projektet fått namnet Accelerate your business och kommer under de närmaste två åren arbeta med att utveckla bolag som drivs av utrikes födda kvinnor.

Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Projektet kommer att samverka med 4 kommuner i regionen (Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken & Hofors) och ta fram 25 företag som ska ta ett nästa steg i deras företagande med hjälp av teknik och internationalisering.

Projektet har en budget på 5 miljoner varav 4 miljoner finansieras av Tillväxtverket och 1 miljon av Region Gävleborg. Projektet kommer pågå fram till 2021-10-31.

Läs mer på projektets hemsida: aybusiness.se

 

Kontakt 
Mitalee Kotak

Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA)
Projektchef
Accelerate your business
070-969 33 47
mitalee.kotak@hna.se