Logotype

Våra samarbetspartners

Här är några av de företag, myndigheter och organisationer som vi på HNA har strategiska samarbeten med.

Almi Gävledala

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De bidrar i företagandets alla faser – från idé till framgångsrikt företag. Almi GävleDala ägs till 51% av staten och till 49% av Region Gävleborg och Dalarna (indirekt båda länens alla kommuner), och är HNAs partner för att tillhandahålla rådgivning, lån och riskkapital för företagare som vill förverkliga en idé eller utveckla sitt företag.

www.almi.se/GavleDala

Movexum

Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. Deras arbete går ut på att fånga upp och hjälpa entreprenörer och bolag som har en innovation med potential att växa sig stor. De bidrar med en kreativ miljö där du kan växa och utvecklas med din innovation. Till din hjälp får du stöd från riktiga proffs och tillgång till kompetens och kontakter som hjälper dig att ta ditt företag ut på den internationella marknaden. En viktig del i Movexums arbete är också att hjälpa till med att hitta nödvändig finansiering. HNA har ett både strategiskt och formellt samarbete med Movexum. Bland annat så medfinansierar vi delar av deras verksamhet och tillhandahåller kontorslokaler åt dem i Hudiksvall. HNA förmedlar entreprenörer med spännande innovationer till Movexum.

www.movexum.se

Nyföretagarcentrum Hälsingland

Nyföretagarcentrum Hälsingland tillhandahåller individuell, kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning för blivande och nya företagare. Deras rådgivare har egen erfarenhet av att starta och driva företag och har en gedigen förankring  i det lokala näringslivet. De är vår samarbetspartner för att ta hand om all rådgivning till nyföretagare. Nyföretagarcentrums verksamhet  finansieras av samverkande lokala företag  samt av HNA.

www.nyforetagarcentrum.se/halsingland

Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley är ett av Sveriges 14 Vinnväxt-kluster som utsetts av VINNOVA – verket för innovationssystem. De initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten och verkar inom områdena Bredband, Sensorteknologi samt Innovativt ledarskap. De sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Fiber Optic Valley är en strategisk och formell partner till HNA när det gäller utvecklingsfrågor i kommunen.

www.fiberopticvalley.com

Propell Innovation Hub

Propell är ett innovationsnav och en innovationsresurs för dig som har en idé men kanske inget företag, likväl som för befintliga företag som vill effektivisera sina interna innovationsprocesser. Lean Innovation-processerna som vi arbetar med är enligt forskningen det (just nu) effektivaste sättet att bedriva innovationsarbete. Senare i arbetet, när innovationen är verifierad och det närmar sig marknadsintroduktion övergår processen i Lean Startup. Men då är det dags att lämna Propell och istället söka till Movexum, Gävleborgs Lean Startup inkubator, eller till inkubatorn i Sundsvall; Åkroken Business Incubator.

www.propellinnovation.se

Kommun och näringsliv i samverkan (KNS)

KNS är representanter från både kommun och näringsliv som träffas regelbundet för att diskutera frågor av strategisk vikt för kommunen och regionen. HNAs VD sitter med i styrelsen i KNS. HNA samarbetar dessutom med KNS med samverkansprojektet ”Blomstrande näringsliv” för att göra Hudiksvalls kommun till en attraktiv företagsplats.

Hudiksvalls Hydraulikkluster

Hudiksvalls hydraulikkluster är en ideell förening med målet är stärka den för Hudiksvall så viktiga hydraulikindustrin, trygga jobben och på sikt skapa nya företag. Hydraulik är det största industrisegmentet i Hudiksvall och sysselsätter idag cirka 1000 personer. Ett flertal av de företag som finns på orten är världsledande inom sin nisch. Genom ett förbättrat samarbete så hoppas medlemsföretagen stärka sina företag ytterligare, vilket i sin tur ökar Hudiksvalls konkurrenskraft och genererar fler jobb på orten.

http://www.hudiksvallshydraulikkluster.se

Hudikcity

Hudikcity är en ekonomisk förening för fastighetsägare och näringsidkare i Hudiksvall som verkar för att Hudiksvall ska ha en positiv utveckling som attraktiv handels- och mötesplats. En levande och vacker stad med en mångfald av kommersiella och kulturella händelser.

www.hudikcity.se

Visit Glada Hudik AB

Visit Glada Hudik är ett aktiebolag med uppdrag att utveckla och marknadsföra Glada Hudik som en attraktiv destination. Dessutom driftar man Hudiksvalls turistinformation. Visit Glada Hudik ägs av Hudiksvalls kommun tillsammans med den ideella föreningen Destination Glada Hudik

www.visitgladahudik.se

Destination Glada Hudik

Destination Glada Hudik är en ideell förening med drygt 150 medlemsföretag. Föreningen bildades för att utveckla och marknadsföra Hudiksvalls kommun som en attraktiv destination. Destination Glada Hudik är initiativtagare och delägare av organisationen Visit Glada Hudik. 

www.destinationgladahudik.se

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap exempelvis genom att grundskole- och gymnasieelever får starta och driva företag.

www.ungforetagsamhet.se