Logotype

Projekt

 

Vi på Näringslivsenheten driver olika projekt för att utveckla näringslivet. Nedan kan du ta del av resultat från våra tidigare projekt. 


Accelerate your business
Projektet Accelerate your business pågick under 2019–2021 med Näringslivsenheten, tidigare Hudiksvalls Näringslivsbolag som projektägare, syftet var att främja tillväxten i bolag som drevs av kvinnor med utrikesfödd bakgrund i Gävleborg. Projektet drevs av finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Gävleborg. Läs mer här.

 

Företagande på lika villkor
Projektet Företagande på lika villkor syftade till att få fler utrikesfödda entreprenörer att starta hållbara företag och stärka deras entreprenörskap. Projektet verkar i de tre kommunerna längs Hälsingekusten Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig. Projektet drevs av Hudiksvalls Näringslivsbolag tillsammans med Faxepark i Söderhamn under perioden 1 okt 2017 till 16 dec 2019 med finansiellt stöd från Tillväxtverket. Läs mer här.