Logotype

Accelerate your business

 

Accelerate your business
Projekt för att öka tillväxten i bolag som ägs av utrikesfödda kvinnor
 

Projektet Accelerate your business pågick under 2019–2021 med Hudiksvalls Näringslivsbolag som projektägare, syftet var att främja tillväxten i bolag som drevs av kvinnor med utrikes född bakgrund i Gävleborg. Bakgrunden till projektet grundade sig i att statistik visade att kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler. År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drevs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I Gävleborg har det skett en ökning med 456 procent mellan 2006–2016.

Målet med projektet har varit att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom har projektet syftat till att bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Projektet verkade i kommunerna Hudiksvall, Sandviken, Ovanåker och Hofors och erbjöd 15 företag att delta i ett individuellt affärsutvecklingsprogram som syftade att utveckla deras företag med hjälp av teknik och internationalisering.  

Projektet finansierades av Tillväxtverket och Region Gävleborg med en budget på fem miljoner kronor.

Vill du veta mer? Ta del av projektets resultat 


Svenska

 


English

 

Här kan du läsa intervjuer med deltagare från projektet.