Logotype

Starta företag

Har du en idé som du verkligen tror på eller drömmer du om att vara din egen chef? Vi erbjuder ett flertal tjänster för dig som funderar på att starta eget eller är nybliven företagare.

Socialt företagande

Har du en idé som kan ge arbete för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden? Med ett socialt företag skapar du samhällsnytta och stort värde för enskilda individer. 

Socialt företagande handlar, precis som företagande i stort, om att sälja varor och/eller tjänster. Men ett socialt företag har också ett annat syfte och det är att integrera människor som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om personer med funktionsvariationer, långtidssjukskrivna, nyanlända eller ungdomar.


Stor samhällsnytta

Samhällsekonomiskt sett är socialt företagande en bra affär. För varje person som är verksam i ett socialt företag kan samhället spara hundratusentals kronor. Att människor kan försörja sig själva, tillhöra en arbetsgemenskap och utvecklas tillsammans skapar också mänskliga värden – inte bara för den enskilda individen, utan för hela familjer.


Kooperativ

De flesta sociala företag är organiserade som sociala arbetskooperativ. Det innebär att de följer de kooperativa principerna där demokrati och deltagande är viktigt. De som arbetar i kooperativet är medlemmar och äger tillsammans sitt företag. Denna delaktighet är en viktig rehabiliteringsfaktor för medarbetarna. 


Hudiksvall långt framme

I Hudiksvalls kommun ligger de sociala företagen långt fram i utvecklingen. Här jobbar vi efter den så kallade Glada Hudik-modellen. Modellen är kraftfull i sin enkelhet och bygger på samordning och effektivt samarbete mellan myndigheter och sociala företag. Smidig hantering av ärenden och samordning av rutiner gör det enklare att starta och driva ett socialt företag.

 

Gratis rådgivning

Coompanion arbetar sedan många år med att stimulera tillkomsten av nya sociala företag. Boka en tid med dem om du vill bolla din idé, få information och rådgivning.
www.gavleborg.coompanion.se