Logotype

Starta företag

Har du en idé som du verkligen tror på eller drömmer du om att vara din egen chef? Vi erbjuder ett flertal tjänster för dig som funderar på att starta eget eller är nybliven företagare.

Tillstånd

Som företagare är det viktigt att veta om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller liknande. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter.


Läs mer om tillstånd på verksamt.se

 

Behöver du flera tillstånd?
Vissa verksamheter kräver tillstånd från flera olika myndigheter och detta kan vara krångligt och tidskrävande. För att underlätta för dig som företagare anordnar vi samordningsmöten, där får du träffa flera tillståndsgivare på en gång som svarar på dina frågor och hjälper dig vidare.