Logotype

Utveckla företag

Håller du på att utveckla eller lansera en ny produkt? Eller funderar du på att gå in på en ny marknad? HNA erbjuder en rad tjänster för dig som vill utveckla ditt företag.

Kompetensförsörjning

Att hitta bra personal kan vara en utmaning, särskilt på en mindre ort. Vi arbetar proaktivt för att underlätta för dig som företagare i Hudiksvalls kommun att hitta rätt kompetens – på både kort och lång sikt.

Arbetet handlar i ett första steg om att inventera behoven av nyckelkompetenser genom regelbundna besök hos de lokala företagen i kommunen. För att sedan kunna bistå företagen med efterfrågad kompetens gör vi allt ifrån att föra dialog med arrangörer av YH-utbildningar på orten till att attrahera hemvändare att flytta tillbaka till Hudiksvall efter avslutade studier. Vi jobbar också aktivt med att locka hit nyckelkompetenser utan tidigare koppling till Hudiksvalls kommun.


Flera framstående branscher i Hudik

Hudiksvall är särskilt framstående inom branscher som hydraulik, optofiber och sensorteknologi. Vissa av företagen är världsledande inom sina respektive branscher.