Logotype

Utveckla företag

Håller du på att utveckla eller lansera en ny produkt? Eller funderar du på att gå in på en ny marknad? HNA erbjuder en rad tjänster för dig som vill utveckla ditt företag.

Lån

Det finns många sätt att finansiera en tillväxtsatsning. Många företag väljer banklån, men det finns även andra lånealternativ. Här presenterar vi några av de vanligaste formerna.

Almi Företagslån

Vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher. Almi Företagslån har ingen övre gräns för lånebelopp, utan den finansiella bedömningen baseras på företagets utsikter och affärsidé. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

Läs mer

Almi Innovationslån

Almis innovationslån riktar sig till företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Lånebeloppet är lägst 50 000 kronor och du kan låna upp till 50 procent av det totala finansieringsbehovet.
Läs mer

Exportlån

Almis exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher. Exportlånet fungerar som Almis företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta.

Läs mer

Norrlandsfonden

Främjar utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag som vill växa i de fem nordligaste länen i Sverige. Fonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag.

Läs mer