Logotype

Utveckla företag

Håller du på att utveckla eller lansera en ny produkt? Eller funderar du på att gå in på en ny marknad? HNA erbjuder en rad tjänster för dig som vill utveckla ditt företag.

Nätverk

Det finns många olika nätverk och föreningar för dig som företagare i Hudiksvall. Här presenterar vi några av dem.  

Företagarna Hudiksvall

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare och jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Organisationen ägs och styrs av sina medlemmar och är partipolitiskt obunden. 
Läs mer

Rotary

Rotary är en världsomspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. I Hudiksvall har Rotary starkt fäste med tre olika klubbar. 
Läs mer

Hudiksvalls Affärskvinnor

Hudiksvalls Affärskvinnor är en ideell förening för kvinnor som är företagare i Hudiksvalls kommun. Föreningen driver frågor som är angelägna för medlemmarna och deltar aktivt i forum där näringslivet träffas. 
Läs mer

Business Professional Women

Business Professional Women, BPW, är en del av den internationella federationen Business and Professional Women International, BPWI. Nätverket är öppet för kvinnor inom alla yrkesområden och arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män med särskilt fokus på arbetsmarknaden.
Läs mer

UF Alumni

UF Alumni är nätverket för alla som har drivit UF-företag och har startats för att få fler företagare och företagsamma människor i Sverige. Alla som någon gång drivit ett UF-företag är välkomna.
www.facebook.com/UngForetagsamhet.Alumni

 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT INGÅ I ETT NÄTVERK AV FÖRETAGARE INOM DIN BRANSCH?