Logotype

Utveckla företag

Håller du på att utveckla eller lansera en ny produkt? Eller funderar du på att gå in på en ny marknad? HNA erbjuder en rad tjänster för dig som vill utveckla ditt företag.

Offentligt stöd

Det finns många möjligheter för företagare att söka offentlig finansiering. Vi kan gå igenom ditt företag och se över vilka stöd du kan söka.

 

Som företagare kan du söka offentligt stöd, dels för att utveckla det egna företaget och dels för satsningar som gynnar den regionala tillväxten. Många känner inte till vilka möjligheter som finns eller tycker det tar för lång tid eller verkar krångligt och svårt att söka. Vi på HNA hjälper dig att reda ut begreppen. Vi ser till att du får information om de möjligheter och begränsningar som finns i de olika programmen samt hjälper dig att ta reda på vilka stöd som skulle vara möjliga för dig att söka.


Här presenterar vi några av de offentliga medel som finns att söka.


Regionalt bidrag till företagsutveckling
(Region Gävleborg)

Stödet vänder sig till privatägda små och medelstora företag med högst 250 anställda. I programmet ingår fyra olika delar:

- Mikrostöd
- Investeringsbidrag
- Konsultcheck
- Samverkansprojekt

Läs mer och ansök

 

Regionalt investeringsstöd
(Tillväxtverket)

Kan delfinansiera större investeringar till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning eller konsulttjänster. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Läs mer

Forskning och innovation 

Det finns flera olika möjligheter att söka offentlig finansiering för forskning och utveckling. Här listar vi några av de myndigheter som erbjuder stöd.

VINNOVA 

VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det görs fräst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.

www.vinnova.se

EUREKA

Genom EUREKA kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt samt resebidrag om du ska starta ett projekt inom något av de olika EUREKA-programmen. VINNOVA bereder de svenska ansökningarna till EUREKA och deltar i EUREKAs beslutsprocess. Beslut om EUREKA-projekt tas normalt vid fyra tillfällen per år.

http://www.eurekanetwork.org/