Logotype

Vad står i vägen

 

Vad står i vägen - Satsning för att förbättra Näringslivsklimatet
Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) vill i sin satsning inkludera och bjuda in alla företagare i Hudiksvalls kommun till att påverka och svara på frågan vad de upplever står i vägen för ett bättre näringslivsklimat.


Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag vill utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar. 

Som ett första steg för att förbättra näringslivsklimatet vill Hudiksvalls Näringslivsbolag skapa sig en tydligare bild av nuläget. Man skickar därför ut en enkät till kommunens c.a 4500 aktiva företag, både som postalt utskick och som e-post via Incito. Frågorna till enkäten har tagits fram i samarbete med olika näringslivsrepresentanter i kommunen. Enkäten kommer att göras årligen, för att mäta att de åtgärder som görs baserat på resultaten får avsedd effekt. Resultatet av enkäten kommer att kommuniceras ut i olika forum, men även återkopplas direkt till de som svarat på enkäten.  

 

 

Här finns mer information om hur du som företagare i Hudiksvalls kommun gör för att fylla i enkäten. Länk till enkäten