Logotype

Enkät

Under vecka 40 kommer det gå ut information postalt till företagare i Hudiksvalls kommun angående en enkät. (Vissa företagare i kommunen har redan fått enkäten via mejl). Syftet med enkäten är att få ett så bra underlag som möjligt för att på bästa sätt ta fram olika åtgärder med syfte att förbättra näringslivsklimatet i Hudiksvall. Enkäten kommer att skickas ut årligen för att se att de åtgärder som tas fram ger resultat.

Enkäten görs i verktyget Incito. För att fylla i enkäten gå in på incitotools.se
Du loggar in med användarnamn: företagare (inget lösenord krävs).

Enkäten är en så kallad spindelenkät, nedan finns en video om hur du går tillväga för att fylla i enkäten.

 

Enkätundersökning