Logotype

Lokal handel

lokal handel

 

 

 

Lokalproducerade livsmedel, lokal handel och råvaran trä är alla branscher som skapar hållbar tillväxt.

Vi på Näringslivsbolaget driver idag tre nätverk inom dessa områden. Under hösten arrangerar vi tre temaveckor under flaggen VÄX Hudiksvall. Syftet är att väcka intresse för viktiga branscher, inspirera, öka kunskapen och bygga hållbara nätverk. Det skapar förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i Hudiksvalls kommun.

Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt.