Logotype

Handlingsplan för Livsmedelsstrategi

Hudiksvalls kommun är den första kommunen i regionen att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030. Handlingsplanen fokuserar på två övergripande mål - Öka produktionsvärdet och ökad sysselsättning. Genom ökad produktion och förädling av livsmedel samt ökad produktion av insatsvaror ska ökad sysselsättning och hållbar tillväxt skapas i länet.

Målen är indelade i den nationella livsmedelsstrategins tre strategiska områden, regler & villkor, konsument & marknad, kunskap & innovation*.

Under flaggen VÄX Hudiksvall driver Näringslivsbolaget nätverk inom lokalproducerade livsmedel, syftet är att väcka intresse för en viktig bransch, inspirera, öka kunskapen och bygga hållbara nätverk. Det skapar förutsättningar för att starta, utveckla och etablera företag i Hudiksvalls kommun. Med fler hållbara företag inom livsmedelsproduktion är det möjligt att minska sårbarheten i livsmedelskedjan, öka självförsörjningsgraden och öka vår beredskap vid kriser.

Det är många pusselbitar som ska till för att vi ska uppnå målen i handlingsplanen, med ett nära samarbete med Region Gävleborg, LRF, Länsstyrelsen, företagare i kommunen, matvärden, företagarna, kommunen och dess förvaltningar/bolag arbetas det strategiskt med de åtgärder som berör respektive organisation.

Åsa Terent

Åsa Terent, miljöstrateg på Hudiksvalls kommun

 

Åsa Terent, miljöstrateg på Hudiksvalls kommun är med i livsmedelsnätverket och berättar här om handlingsplanen som en bra grund för samarbete:
Genom att vi har ett regionalt dokument så kan vi samarbeta och jobba mot samma mål, det gör att vi fokuserar på samma saker vilket leder till ett bättre resultat. Rollerna blir också väldigt tydliga med vem som ansvarar för vilken del.

Åsa ser också att det finns väldigt många fördelar som vi får “på köpet” när vi ökar livsmedelsproduktionen och sysselsättningen i kommunen. En av dem är en levande landsbygd.
– En ökad livsmedelsproduktion bidrar till öppet odlingslandskap, vilket gör det mer attraktivt för personer att besöka och flytta till kommunen. Om det dessutom startar fler företag på landsbygden som utvecklar den och gör den mer levande så blir det än mer lockande att flytta dit.

 

*Regler & villkor

1. Jordbruksarealen i länet ska inte minska.

2. Vatten som livsmedel och produktionsresurs ska värnas.

3. Länets rovdjursförvaltning värnas livsmedelsproducerande tamdjur.

4. Tillsynsarbetet ska leda till näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan.

5. Det ska finnas förutsättningar att driva företag i hela länet.

Konsument & marknad

6. Hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan.

7. Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

8. Minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.

9. Öka möjligheten att göra medvetna val som främjar hälsosamma matvanor.

10. Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning.

11. Ta tillvara och utveckla den tillväxtpotential som finns i skogens skafferi.

Kunskap & innovation

12. Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län.

13. Region Gävleborg, LRF Gävleborg, länets kommuner och utbildningsanordnare samverkar för förbättrade förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå och vidare genom hela livsmedelskedjan.

14. Aktörerna i livsmedelskedjan etablerar nav där kompetensutveckling sker, nätverk byggs och branschöverskridande samarbeten tar form.

 

Läs handlingsplanen

 

Tillbaka